Informatie voor leveranciers

Geachte lezer

 

Hartelijk dank voor uw interesse in Leer-Rijk.

Momenteel zijn wij bezig met de doorontwikkeling van Leer-Rijk. De doorontwikkeling zal van invloed zijn op zowel de inhoud van de database als op het toelatingsbeleid voor nieuwe leveranciers. Tot hierover meer bekend is, laten wij geen nieuwe leveranciers toe op Leer-Rijk. Wij zullen u via deze pagina informeren.

Heeft u vragen of wilt u toegevoegd worden aan onze mailinglist? Dan kunt u mailen naar cfb.leer-rijk@minbzk.nl

 

 

 

 

 

Bent u leverancier van opleidingen en/of trainingen die van belang kunnen zijn voor ambtenaren? En hebt u vooraf vastgestelde cursusdata waarop ingeschreven kan worden? Dan kan voor u opname van uw leeraanbod op het Leer-Rijk interessant zijn.

 

Algemene informatie:

Het Leer-Rijk is een opleidingendatabase voor rijksambtenaren in Nederland. Een heldere zoekstructuur maakt het voor de gebruiker mogelijk om een optimale match te maken tussen het leeraanbod en de individuele opleidingsbehoefte.

De zoekstructuur is toegespitst op het werken bij de overheid. Er kan onder andere op trefwoord, thema, competentie en soort opleiding gezocht worden. Met behulp van filters kan de zoekvraag worden verfijnd met bijvoorbeeld de gewenste cursuslocatie, prijs etc.

Het Leer-Rijk is toegankelijk voor rijksambtenaren. Op het Leer-Rijk staan opleidingen van zowel externe opleidingsinstituten of trainingsbureaus  als van de overheid zelf.

Na afronding van de gevolgde opleiding, kunnen medewerkers de opleiding op het Leer-Rijk evalueren aan de hand van vooraf vastgestelde criteria. Deze evaluaties – reviews – zijn zichtbaar voor collega-ambtenaren en helpen hen bij het komen tot een goede keus. De leverancier van de geëvalueerde opleiding krijgen een geanonimiseerde review te zien, voor andere leveranciers is de review niet zichtbaar.

 

Waaraan moet het aanbod voldoen?

Uw aanbod moet uiteraard relevant zijn voor de doelgroep van ambtenaren. Daarnaast dient het leeraanbod te zijn met een individuele open inschrijving – dus geen maatwerk of coaching. Er zijn dus vooraf vastgestelde data waarop ingeschreven kan worden.

Het plaatsen van leeraanbod op het Leer-Rijk gebeurt aan de hand van gestandaardiseerde richtlijnen die terug te vinden zijn in de handleiding. Van het aanbod op de database wordt regelmatig gecontroleerd of dit voldoet aan die richtlijnen, zo houden we de database goed doorzoekbaar.

 

Wilt u uw leeraanbod plaatsen op het Leer-Rijk?

Dan gaat u als volgt te werk:

  1. Download de handleiding voor leveranciers. In de handleiding wordt uitgelegd hoe u uw account beheert. Tevens vindt u hier de richtlijnen voor het plaatsen van uw aanbod.

Lees voor u verder gaat met de volgende stap (het invullen van het aanmeldformulier), eerst hoofdstuk 1 en 2 uit de handleiding!

  1. Via het aanmeldformulier kunt u een aanvraag doen om als leverancier uw aanbod te plaatsen op het Leer-Rijk. Uw aanvraag wordt in behandeling genomen door het Centraal Functioneel Beheer.
  2. Na goedkeuring van uw aanvraag ontvangt u hierover een mail. Vanaf dat moment kunt u inloggen, uw leveranciersaccount aanmaken en uw aanbod uploaden.

NB: Behoort u tot de overheid? Neem dan eerst contact op met het Centraal Functioneel Beheer voor aanvullende informatie voor overheidsorganisaties. U kunt mailen naar: CFB.Leer-Rijk@minbzk.nl

Leer-Rijk en DigiInkoop

De Rijksoverheid is bezig met de implementatie van DigiInkoop. DigiInkoop is een voorziening die het inkoopproces digitaliseert en dat de komende periode gefaseerd door de diverse rijksdiensten in gebruik zal worden genomen. De organisaties die gebruik maken van DigiInkoop kunnen uitsluitend bestellen bij leveranciers die staan ingeschreven bij het leveranciersportaal van DigiInkoop.

Leer-Rijk is als bestelcatalogus in DigiInkoop geplaatst. Leveranciers van opleidingen kunnen zich via het Centraal Functioneel Beheer inschrijven als leverancier in DigiInkoop. Wanneer uw aanmelding is goedgekeurd, ontvangt u het inschrijfformulier hiervoor. Wanneer de inschrijving in DigiInkoop voltooid is krijgt u automatisch uw inloggegevens toegestuurd. Meer informatie over DigiInkoop vind u hier.

In de linkerkolom vind u een link naar aanvullende informatie over het gebruik van DigiInkoop.

 

Wat u verder nog moet weten

In de linkerkolom vindt u een overzicht van documenten die u nodig heeft of nodig zou kunnen hebben. In Tips en adviezen wordt aan de hand van voorbeelden geïllustreerd hoe u uw aanbod het best kunt omschrijven. Het uploadformulier heeft u nodig wanneer u meerdere opleidingen in een keer wilt uploaden. De tutorial geeft u uitleg over het gebruik van dit formulier.

De Algemene Voorwaarden en spelregels voor het gebruik van het Leer-Rijk vindt u hier. Door u aan te melden als leverancier, verklaart u zich bekend met de algemene voorwaarden en u hieraan te houden.

Hieronder vindt u aanvullende informatie over:

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met het Centraal Functioneel Beheer: CFB.Leer-Rijk@minbzk.nl